عقشولانه ۶

پسر : آه ای عشق من! تو را بس بسیار دوست می دارم! خونه و ماشین و کارخونه و کد یک و مک هم دارم.

دختر : پس چی نداری؟

پسر : قصد ازدواج… اینا رو گفتم بسوزی فقط.

دختر : برو بابا دهاتی. کی حرف از ازدواج زد اصلا .

دیدگاهی بنویسید


عقشولانه ۵

پسر : آه ای عشق من ! تو را اصلا دوست نمی دارم ! پولم ندارم ، مک و ماشین و خونه و موبایلم ندارم.

دختر : پس چی داری ؟

پسر : شا..

دیدگاهی بنویسید


عقشولانه ۴

پسر : آه ای عشق من ! تو را بسیار دوست می دارم ! فقط چیز ندارم ! از اونا …

دختر : پس چی داری؟

پسر : کارت صلاحیت واسه بچه آوردن از پرورشگاه

دیدگاهی بنویسید


عقشولانه ۳

پسر : آه ای عشق من ! تو را بسیار دوست می دارم ! پول هم دارم زیاد ! خونه و ماشین و موبایل هم ! مدیرعامل یه کارخونه هم هستم . خلاصه همه چی ردیفه .

دختر : پس چی نداری ؟

پسر : دوتا دست و دو تا پا !

دختر : یه دفعه بگو کلمنی دیگه

دیدگاهی بنویسید


عقشولانه ۲

پسر : آه ای عشق من ! تو را بسیار دوست می دارم ! فقط هیچ پول ندارم ! هیچ شغل و درآمد ندارم ! دوزار سوات ندارم ! تیپ و قیافه هم یخ ! ماشین و موبایل هم که بی خیل ! مکا&ن هم ندارم !

دختر : پس چی داری ؟

پسر : یک قلب پاک که با عشق فراوان تقدیم تو می نمایم.

دختر : :-o

دیدگاهی بنویسید


عقشولانه ۱

تو سایت قبلی هفتاد هشتادتا پست مینی مال داشتم که بعضیاشو دوباره اینجا میذارم.

———————–

پسر : آه ای عشق من ! تو را بسیار دوست می دارم. فقط هیچ پول ندارم…

دختر : پس چی داری ؟

پسر : مک

دیدگاهی بنویسید